INSCRIPCIONS TANCADES

ONLINE



PREU


100 € AFIILIATS UGT



160 € RECENT AFILIATS



350 € NO AFILIATS




INICI : 11 MAIG 2019

HORARI: CURS TELEMÀTIC

DURADA: 30h